Nästa artikel
"Kriminalisera inte veteranbilshobbyn"
Debattinlägg

"Kriminalisera inte veteranbilshobbyn"

Publicerad 8 oktober 2012 (uppdaterad 8 oktober 2012)
Riksdagsmannen Jan-Evert Rådhström (M) sällar sig till skaran som reagerar mot förslagen i den så kallade skrotbilsutredningen.

I ett debattinlägg skriver Jan-Evert Rådhström – vice ordförande i Riksdagens trafikutskott – så här:

"Idag förekommer det illegala bilskrotar i Sverige. Deras hantering av slutkörda bilar kan ofta ge upphov till miljöproblem. Det förekommer även att personer överger bilar i naturen istället för att ta dem till en bilskrot. För att komma till rätta med dessa problem gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken. Verket fick även i uppgift att komma med förslag på åtgärder för att uppnå producentansvaret och hur efterlevnaden av reglerna kan förbättras. En av åtgärderna som Naturvårdsverket föreslagit är att endast auktoriserade bilskrotar ska få lov att ta hand om uttjänta bilar. Om en sådan lagändring sker riskerar den att göra veteranbilshobbyn olaglig.  

Som vice ordförande i riksdagens trafikutskott tycker jag givetvis att det är mycket viktigt att vi gör något åt dagens situation där skrotbilar överges i naturen, men det får inte ske på bekostnad av veteranbilshobbyn. En lagändring får inte medföra att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera bilar för att kunna återanvända enstaka reservdelar eller hela bilen.
I dagsläget behandlas frågan inom Regeringskansliet och det går inte att säga vad resultatet kommer att bli. Jag vill dock uppmana dem som arbetar med frågan att se om en lagändring, likt den Naturvårdverket föreslår, strider mot ELV-direktivet som slår fast att historiska fordon ska undantas för att inte urholka det historiska arvet.

Veteranfordon, det vill säga sådana historiska fordon eller fordon av samlarvärde eller avsedda för museer som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, omfattas inte av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EG och faller inte inom det här direktivets tillämpningsområde”.

Det är mycket bra att regeringen valt att göra något åt problemet med övergivna bilar i naturen, dock ser jag brister med Naturvårdsverkets förslag. Det finns idag många personer som har veteranbilar som hobby. Att ta emot och demontera en bil för renovering är inte detsamma som skrotning. En lagändring får inte kriminalisera de som idag på legala grunder inom veteranbilshobbyn förvaltar vårt kulturarv, dagens utövare av motorsport eller de som amatörbygger fordon. Vi måste tvärtemot uppmuntra och visa uppskattning till alla som engagerar sig och bevarar våra motorhistoriska traditioner och kompetenser."
Jan-Evert Rådhström (M)
vice ordförande i Riksdagens trafikutskott
 

Ämnen i artikeln

Missa inget från Klassiker

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.