Nästa artikel
MHRF svarar Naturvårdsverket
Skrotförslag

MHRF svarar Naturvårdsverket

Publicerad 1 juli 2012 (uppdaterad 1 juli 2012)
I en utredning om hanterandet av skrotbilar har Naturvårdsverket kommit med förslag som skulle påverka motorhobbyn avsevärt om de blev verklighet. MHRF arbetar för att förslagen inte ska bli lag.

I Klassiker 6/2012 återkommer vi till Naturvårdsverkets förslag att begränsa enskilda personers rättigheter i hanteringen av sina bilar.

Bland annat föreslås i utredningen ”Uttjänta bilar och miljön” begränsningar i hur många bilar en privatperson får äga, hur länge en bil får vara avställd för att inte betraktas som avfall, att bilar som exporteras måste vara besiktigade, att i princip all demontering av reservdelar från en bil ska kunna anses som bilskrotning som kräver tillstånd.

Intresseorganisationen Motorhistoriska Riksförbundet MHRF har vänt sig kraftigt mot förslaget – här är utdrag ur deras remissvar.

 

"MHRF tillmäter strävanden att förbättra vår miljö respektive åtgärder för att undvika skador på densamma största betydelse och har därför i huvudsak inget att invända mot de föreslagna åtgärderna.

MHRF finner dock, vilket framgår nedan, att Naturvårdsverkets redovisning uppenbart brister när det gäller ett rimligt förhållningssätt till det fordonshistoriska kulturarvet i många av de lagda förslagen och idéerna som redovisats.

MHRF önskar därför att Miljödepartementet tillrättalägger följande förhållanden:

1) Att historiska fordon, fordon av samlarvärde och sådana avsedda för museum tydligt undantas i de av Naturvårdsverket lagda förslagen.

2) Att det fortsatt ska vara möjligt att demontera, renovera, restaurera och lagra historiska fordon.

3) Att det inte är rimligt att belasta hela fordonsägarkollektivet med kostnader förorsakade av ett fåtal avseende övergivna skrotbilar.

4) Att personer som redan drabbats av ett brott, stöld av fordon, vilket normalt leder till kostnader som personen inte gottgörs för inte ska drabbas av ytterligare kostnader och inte hamna i ett läge med sämre rätt till sitt fordon om det omhändertas som fordonsvrak av kommunen eller staten.

5) Att de fortsatt finns skäl att skilja på yrkesmässig bilskrotare och sådan som inte är det. Lösningen är dock inte att exkludera [ordet] yrkesmässig [i definitionen]. Begreppet bilskrotare kommer i sådant fall att inkludera personer som rimligen inte ska beröras.

6) Att Naturvårdsverkets tanke om krav på godkänd besiktning vid export är orimlig och inte proportionell med syftet att komma tillrätta med illegal transport.

7) Att tanken på begränsad avställningstid inte kommer att leda till önskade effekter utan istället enbart är kostnadsdrivande för Transportstyrelsen, företag och enskilda.

8) Att det tänkta kravet på att ett fordon ska ha genomgått godkänd kontrollbesiktning som är högst 2 år gammal väsentligen försvårar legal export och därför inte ska införas.

9) Att frågan om äganderättsbegränsningar avslutas och inte leder till ytterligare utredning i särskild ordning enligt Naturvårdsverkets slutsats.

Du kan läsa hela Naturvårdverkets utredning och hela MHRF:s svar på http://mhrf.se/uttjanta_bilar

Att plocka reservdelar från en donatorbil är ett mycket bra sätt att komma vidare med en renovering. Det vill Naturvårdsverket förbjuda.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Klassiker

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.