Bild
Nästa artikel
Träffreportage

Lyckad premiär för Fordonsfestival i Eskilstuna

Publicerad 4 juli 2012
Bo Lindman delar med sig av hur en helt ny träff; Fordonsfestival - En historisk kraftsamling, gick av stapeln.

Fordonsfestival är mer än en vanlig träff, utan även ett samarbete mellan museum och samlare som visar upp svensk fordonshistoria i ett brett spektra. 

Startpunkten var Munktellmuseet i centrala Eskilstuna där en fordonsparad utgick till utställningsområdet, Volvo  Construction Equipment democenter strax utanför staden.  

Besökarna fick här en närmare presentation av de cirka 40-talet fordon och maskiner som ingick i paraden. En underhållande maskinshow stod Volvo för, innan deltagarna fritt kunde kika närmare på alla historiskt intressanta fordon, som i huvudsak representerade de sju samverkande museernas samlingar. Här märktes en Bolinder Munktell traktor från 1916 som för dagen drev Sveriges Vägmuseums stenkross vid det fiktiva vägbygget där man med väghyvlar och lastbilar demonstrerade hur ett vägbygge gick till när det begav sig. 

Munktellmuseet och Volvo BM var som sig bör i hemstaden välrepresenterade, bland annat den epokgörande dumpern ”Gruskalle” från 1966. Scania Museet i Södertälje deltog också med flera fina fordon som ”Bryggarbilen”, en Scania-Vabis modell 314 från andra halvan av 1920-talet.  Världens äldsta ännu existerande Volvo PV 831, mer känd som ”Suggan” från första tillverkningsåret 1950 bidrog Museispårvägen i Malmköping med, utöver ett flertal bussar. Från Eskilstuna Stadsmuseum bidrog man med en av Festivalens två ASEA el-lastbilar från 1940-talets krigsår. Östra Södermanlands Järnvägar hade med sig både en tidig Volvo-rälsbuss och Lesseboloket från 1891. Ett ännu äldre lok, som dessutom bjöd besökarna på en åktur var ”Förstlingen”, det första tillverkade och använda loket i Sverige från 1853. Även om det här handlade Munktellmuseets detaljtrogna sentida rekreation.


Det kanske hos besökarna mest uppskattade fordonet var nog militärfordonsmuseet Arsenalens pansarbandvagn PBV 302. I varje fall var det uppskattningsvis mer än 300 av besökarna som tog chansen att prova på att åka med i detta välkända svenska pansarskyttefordon.  Utöver de medverkande museernas fordon, bidrog ett flertal privata samlare med sina intressanta och ofta mödosamt renoverade fordon. Bland dessa märktes bland annat Peter Carlsson fint renoverade Volvo F88 trailerdragare, liksom Hans Olofsson Åkeris imponerande Scania-Vabis Regent LS71 från 1957.


Arrangörerna var mycket nöjda med premiären av Fordonsfestivalen, och detta är startskottet för ett unikt och mer utvecklat samarbete mellan de sörmländska fordonsmuseerna. Ett projekt som det kommer att bli intressant att följa upp i framtiden.

Världens äldsta ännu rullande Volvo-Sugga, en PV 831 från 1950 deltog från Musiespårvägen i Malmköping.

1966 kom Volvo BM med den banbrytande dumpern DR 631, mer känd som "Gruskalle".

Inför fullsatta läktare presenterades alla deltagande fordon i paraden. Här är det Scania museets Scania-Vabis B52 från 1951 som beundras av delar av den 2000 hövdade publiken.

Ett mycket populärt inslag under Fordonsfestivalen var Arsenalens pansarvandvagn 302, som bjöd besökarna på uppskattade åkturer i terrängen.

Sveriges Vägmuseum visade hur ett vägbygge kunde gå till vid seklets början. Här syns en Bolinder-Munktell traktor från 1916 driva en stenkross, samtidigt som arbetet inspekteras från en härligt patinerad

Denna Scania-Vabis, typ 3231 lanserades 1925 och bjöd på en hel del för dåtida lastbilar nymodihgeter som till exempel luftgummiringar. Kanske dessa bidrog till att detta välrenoverade exemplar fick göra tjänst i hela 23 år som distributionsbil vid Södertälje Bryggeri AB. Numera finns den i Scania museets samlingar.

Ett riktigt imponerande ekipage, såväl 1957 som idag är Hans Olofssons Åkeri,s Scania-Vabis Regent LS71

Festivalens spårbunda fordon får här representeras av "Försltingen", det första lokomotivet som redan 1953 byggdes och brukades i vårt land. På Munktell museet återfinns denna sentida originaltrogna rekreation.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Klassiker

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.