Reportage

10 Jeepar du inte får glömma!

9 juli 2015
Vann den kriget? Vissa påstår det. Men här är tio Jeepar som utkämpade andra strider – på postrundan och i skogen.

Även om det var Ford som byggde de flesta krigsjeeparna var det Willys som hade upphovsrätten. När kriget var över – enligt vissa vunnet av Jeepen! – beslöt sig USA:s minsta bilfabrik för att sluta med personbilar och istället satsa allt på Jeep. Små volymer och kunder med väldigt specifika kravspecifikationer födde fram många udda modeller med Jeepen som grund. Först på 1960-talet börjar tillverkaren ana den marknad märket i dag helt riktar sig mot – men stigen dit var lång och lerig.

Bo Legelius guidar dig genom Jeep-djungeln!

Kommentarer